DATSJA

Coaching

Werkwijze

Loopbaanverhalen onthullen waardevolle aanwijzingen die van groot belang zijn bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in je loopbaan en leven. Daarom heb ik gekozen voor de
beproefde ‘narratieve’ aanpak van de Canadese organisatie CareerCycles.

Let op! Ik ben geen coach die tegenover je zit en alleen maar vragen stelt. Ik zie loopbaanbegeleiding als een gezamenlijk project.

Loopbaanbegeleidingstraject in twee delen:

  1. Duiden van werk en leven, 4 sessies
    Benoem je vraag, zet je verhalen uit op een tijdlijn, verzamel en orden de belangrijkste onderdelen van je verhaal, schrijf je persoonlijke missie (+Rust, +Regie)
  2. Doelgerichte verkenning, 4 sessies
    Gebruik je worklife statement als een kompas. Kijk uit naar aanwijzingen (watch for clues) en onderneem bevlogen actie. Verwelkom de kansen die op je af komen (+Richting).

Uniek aan de aanpak van CareerCycles is de empirische onderbouwing. De methode wordt voortdurend getoetst aan de nieuwste inzichten op het terrein van Career Counselling. CareerCycles heeft met deze methode inmiddels al meer dan 3500 mensen begeleid. Onderzoek leverde het volgende inzicht op:

Cliënten met een gevoel van onzekerheid en twijfel betreffende hun loopbaan scoren … significant hoger op gevalideerde schalen van hoop, optimisme, veerkracht, vertrouwen en “psychologisch kapitaal” (Luthans, Norman, Avolio, Avey, 2007), nieuwsgierigheid en exploratie (Kashdan, et al, 2009) en persoonlijke groei (Robitschek, 1998).

Mark Franklin (CareerCycles) verzorgde een keynote tijdens de conferentie: ‘Het onzekere voor het zekere’ in 2013. Deze conferenties wordt eens in de twee jaar georganiseerd door het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming (Frans Meijers en Marinka Kuijpers) aan de Haagse Hogeschool. De bijdrage van Mark Franklin is terug te lezen in het gelijknamige boek.

In januari 2015 ontving Mark Franklin de prestigieuze Stu Conger Award voor zijn bijdragen op het gebied van loopbaanontwikkeling en career counselling in Canada.

Geïnteresseerd in onze loopbaanbegeleiding?


Mark Franklin (CareerCycles)